ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА ЧАСТ ОТ БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ ПО ПРОЕКТА „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА – ВТОРА ФАЗА“

Приключи ремонтът на бул. „Осми Приморски полк“ - в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Строително-монтажните дейности са на стойност 3 32 048 лв., от които 2 183 391 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

По проекта е направен основен ремонт на транспортно съоръжение - пътен възел „Виница“. Извършена е рехабилитация на двете платна на 700-метрова пътна отсечка от булеварда, обособени са бус ленти в двете посоки на движение. Обновени са тротоарите и пешеходният подлез. Изпълнени са мероприятия за подобряване на достъпа за хора с увреждания. Изградена е нова поливна система, изместени са канализационни клонове. Извършени са и дейности по озеленяване и ремонт на уличното осветление. 

Общата стойност на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ е 37 233 093 лв., от които 29 297 008 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е Община Варна. Той се състои от три компонента, които са взаимосвързани - разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт, нови превозни средства за градския транспорт и интелигентни транспортни системи. Проектът е стартирал на 19.01.2017 г. и ще приключи на 19.01.2021 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна