ОБЩИНА АВРЕН СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Трайно безработни жители на Аврен намериха препитание благодарение на проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“. Той е на обща стойност 390 789 лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Бенефициент е Община Аврен.

Основната дейност по проекта е създаване на общинско социално предприятие с предмет на дейност озеленяване и благоустройство на общински и частни обекти и площи. Целевата група включва дългосрочно безработни, лица с увреждания, лица над 50-годишна възраст, с които се работи с цел мотивиране и създаване на умения за социална и професионална интеграция. Част от тях са преминали професионално обучение, а общо 32-ма са включени в субсидирана заетост за период от 12 месеца в социалното предприятие.

10 от подбраните по проекта са включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“, за да усвоят основните теоретични и практически знания и умения в озеленяването и цветарството. След преминаване на курса им се осигурява трудова заетост за 10 месеца. Още толкова жители на Аврен, които вече са обучени по предишни проекти, са наети директно за 12 месеца. За 1 година са назначени и 7 лица на позицията чистач/хигиенист и 5 общи работници за поддръжка на сгради.

Основната цел на проекта е създаване на заетост и преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи в Община Аврен чрез създаване на социалното предприятие за озеленяване, благоустройство на общински обекти и площи, почистване и извършване на текущи ремонти.

Община Аврен ще осигури устойчивост като запази заетостта на пълен работен ден на 16 лица от целевата група след приключване на проекта за период от минимум 6 месеца.

Проектът е стартирал на 1.08.2018 г. и ще приключи на 31.12.2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна