Направиха „първа копка” и в последния обект от проекта за образователните институции в Разград

С официална церемония „първа копка” кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заедно с областния управител Гюнай Хюсмен, дадоха старт на строително-ремонтните дейности и в последния обект – Детска градина „Шестте ястребинчета” по проект №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Участници в събитието бяха още заместник-областният управител Евгени Драганов, заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, екипът на проекта с ръководител инж. Недим Тахиров, главният архитект на общината Илин Солаков, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” Елка Драмалиева, експертът в РУО на МОН Светослав Добрев, управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов, персоналът на детската градина и медии

Строителните дейности в обекта обхващат: основни мерки за енергийна ефективност; изграждане на стоманобетонова рампа с тактилни ивици за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания; премахване на подкожушена мазилка, шпакловка и боядисване около новомонтираните прозорци и врати; възстановяване на пропадания в санитарните помещения; подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна инсталации. В дворното пространство на детското заведение ще бъде изпълнен нов водоплътен тротоар, а в южната част на двора ще бъдат обособени седем детски площадки.

По проекта са предвидени доставка на обзавеждане и оборудване - столчета, бели дъски, шкафове, съдомиялни и др. за малчуганите.

Срокът за приключване на всички проектни дейности е 30 ноември 2019 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.