ОБЩИНА ВАРНА ПОДАДЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Община Варна подаде проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“, което предвижда закупуване на 60 нови електрически автобуса. Проектът е по OП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 71 392 044 лв. Основната му цел е обновяване на подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД, като бъдат осигурени изцяло електрически превозни средства, съобразени с изискванията за нулево ниво на замърсяване на въздуха.

Проектът включва още доставка на съоръжения и оборудване, необходими за поддръжката и обслужването на екологичните превозни средства. Предстои и изграждане на зарядни станции на възлови места във Варна.

В момента "Градски транспорт" разполага с 85 автобуса и 35 тролейбуса, осигурени чрез проекти по оперативни програми.  С доставката на новите електрически возила изцяло ще бъде обновен автопаркът на общинското дружество. Очаква се с покупката на модерните превозни средства да се повиши качеството на въздуха в града, а жителите му да имат по-бърз и енергийно ефективен обществен транспорт.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна