В Разград се проведе регионално обучение за съдии и прокурори

В рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” по Оперативна програма „Добро управление”, Дейност 2 „Изпълнение на програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, магистрати от целия Апелативен район се обучаваха в областния град.

Проектът се изпълнява от Националния институт на правосъдието в партньорство с Окръжен съд – Разград, който домакинства на семинара за пореден път. Темата бе „Международно сътрудничество по наказателни дела”, а лектор – съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд - Варна.

В събитието участваха общо тридесет и четири районни и окръжни съдии и прокурори от градовете: Разград, Кубрат, Исперих, Търговище, Попово, Шумен, Силистра, Нови пазар, Дулово и Варна. След като обучението приключи всички участници получиха сертификати.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.