САНИРАХА ПО ЕВРОПРОЕКТ СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В БЕЛОСЛАВ

Приключиха дейностите по обновяване на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав по проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Общата стойност на проекта е малко под 1 415 000 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Белослав.

За саниране на сградата са използвани 991 500 лв. С цел подобряване на енергийната ефективност са изпълнени дейности по полагане на външна стенна топлоизолация и каменна вата. Подменена е дограмата, на покрива на учебното заведение е поставен соларен панел за топла вода.

С останалия финансов ресурс са закупени мебелно обзавеждане и техническо оборудване с цел оптимизиране на образователния процес. Поставени са декоративни решетки за радиаторите, доставени са нови столове, маси и шкафове, таблети, принтер, озвучителна уредба, LCD монитор, LED екран, интерактивна маса, климатици. Изградени са аварийно и евакуационно осветление, както и пожароизвестителна система, обновени са настилки.

Ремонтните дейности по проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“ започнаха през април 2018г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна