ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Областният информационен център-Варна се включи в Ден на отворените врати на Сдружение „Няма невъзможни неща“, посветен на работата по проекта „Няма невъзможни неща по пътя на активното включване”. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и е на стойност 294 835 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните близки, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен живот и интеграция на пазара на труда.

С европейските средства са обзаведени и оборудвани помещения, които са пригодени за обучения на младежи с увреждания и ментални затруднения в направленията помощник-готвач, озеленител и технически сътрудник. За да придобият нужните знания и умения, младите хора имат на разположение учебна кухня, озеленителен кът и офис техника. Те имат и възможността да работят след придобитата квалификация. От старта на проекта 25 младежи над 14 години и 15 родители са получили подкрепа и съдействие.

Проектът „Няма невъзможни неща по пътя на активното включване” е осигурил обучение, заетост и подкрепа за намиране на работа не само на младежи с увреждания, но и на близките им, които полагат грижи за тях.

Той е стартирал на 10.04.2017г. и приключва на 10.10.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна