ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Областният информационен център-Варна се включи в международна кръгла маса по проекта FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Общият му бюджет е 2 500 000 евро. Партньори по проекта са 24 университетски и технологични организации от Германия, Швейцария, Обединеното кралство, Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция, Ирландия, Люксембург, Словения, Полша, Хърватия, Испания, Словакия, Литва, Чехия, Белгия, България, Финландия, Австрия. Водеща организация е Университетът в Павия, Италия. От българска страна по проекта работи Икономическият университет във Варна с бюджет от 50 000 евро, който е и организатор на кръглата маса заедно с Комисията за финансов надзор. Участниците в проекта ще споделят знания с регулаторни и надзорни органи, асоциации и фин-тех центрове от 28-те държави от ЕС и Швейцария.

Фокус на международната кръгла маса бяха приложението на новите технологии в сферата на финансовите услуги в национален, регионален и международен мащаб, както и предизвикателствата и опитът на бизнеса, потребителите, висшите училища и компетентните регулаторни органи при въвеждане на фин-тех иновациите.

Алтернативното инвестиране добива сериозна популярност в световен мащаб, като става все по-разпространено и в Европа, стана ясно на срещата. Най-голям дял заема инвестирането посредством така наречените Peer-to-Peer (P2P) платформи, които отпускат парични ресурси, заобикаляйки традиционните банки. Peer-to-peer инвестирането/кредитирането е децентрализирана форма на инвестиция/отпускане на кредити. Съществуват два основни бизнес модела, по които p2p платформите функционират - хора (заемодатели, инвеститори) отпускат кредити директно на други хора (кредитополучатели), или кредитни компании отпускат кредити на потребителите си (кредитополучатели), в които може да инвестират други потребители (инвеститори).

На срещата бяха засегнати и теми, свързани с регулаторните институции, оказващи контрол и задаващи правила за финансовите сделки и услуги. Бе обсъдена и вероятността за настъпване на финансова криза в съвременните условия. По проекта ще бъде изследван кредитният риск при платформи за споделено финансиране. Ще бъдат разработени нови инвестиционни и бизнес модели, базирани изцяло на онлайн финансови платформи за набиране на средства.

Проектът е стартирал на 1.01.2019 г. и ще приключи на 31.12.2020 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна