СЪЗДАВАТ МОДЕРЕН ЦЕНТЪР ПО СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ВЪВ ВАРНЕНСКА БОЛНИЦА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Във Варна ще бъде изграден модерен център за работа със стволови клетки по проекта „TRANSTEM — ERA Chain in Translation Stem Сеll Biology“. Той е спечелен от Медицинския университет в морската столица в конкурса „Ръководител от ЕНП“ по програма „Хоризонт 2020“. Конкурсите „ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство“ са една от водещите награди с голям финансов ресурс на Европейската комисия. Те се провеждат от 2015 година и финансират привличане в организацията бенефициент на водещ изследовател в конкретна научна област и създаване на мрежа от специалисти.

„TRANSTEM“ предвижда създаване на ново звено към Научно-изследователския институт на МУ-Варна - направление по биология на стволови клетки. За целта ще бъдат осигурени 2,5 млн. евро. Продължителността на изпълнение е 5 години, считано от октомври 2019 г.

Ръководителят на новия център ще бъде избран с международен конкурс. Кандидатът трябва да има академични и научни постижения и връзки с индустрията. Той ще сформира екип от шест специалиста по биология на стволовите клетки. Новосъздаденият екип ще има за цел да увеличи сътрудничеството между съществуващите в МУ-Варна групи, работещи със стволови клетки, да привлече нови финансови средства, да инициира създаване на нови интердисциплинарни образователни програми. Това ще повиши нивото на научните изследвания във висшето училище и ще разшири съществуващите образователни хоризонти пред студентите в него.

Проектът ще допринесе за развитието на клиничните аспекти на приложение на стволови клетки в болница „Св. Марина“ при хематологични заболявания и ще надгради научните изследвания в тази област на медицината.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна