В БЕЛОСЛАВ СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИ ПО ЕВРОПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ

Община Белослав подписа договор за изпълнението на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бюджетът му е в размер на 391 156,19 лв. Бенефициент е Община Белослав, която е подала проектното си предложение към Местната инициативна група „Аврен-Белослав“, мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на лица в неравностойно положение и техните семейства на територията на общината чрез предоставяне на разнообразни и иновативни социални и здравни услуги. По проекта ще бъде осигурен достъп до адекватна и гъвкава почасова грижа за деца, включително с увреждания, отглеждани в семейна среда. Ще бъдат предоставяни образователни и консултантски услуги за професионална реализация и устойчива заетост в зависимост от потребностите на лицата. Целта е близките на хората с увреждания също да бъдат информирани и мотивирани за включване в обучения и в пазара на труда. За да отговорят на изискванията му, те ще имат възможност да повишат квалификацията си и да придобият знания и умения, които да ги направят конкурентоспособни.

Дейностите по проекта ще стартират през януари 2020 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна