РЕМОНТИРАТ УЛИЦИ В ДЪЛГОПОЛ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Пътни отсечки в Дългопол и село Цонево ще бъдат ремонтирани с европейски средства по проекта „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 1 802 685 лв. Бенефициент е Община Дългопол.

Дейностите предвиждат цялостно асфалтиране и подмяна на бордюри на улиците „Маршал Толбухин“, „Генерал Заимов“, „Гео Милев“, „Патриарх Евтимий“, „Христо Ботев“ и „Христо Михайлов“ в Дългопол. Рехабилитация ще бъде извършена и на ул. „Четиринадесета“ в село Цонево. Общата дължина на отсечките, които ще бъдат обновени, е 3 592 метра.

Проектът е стартирал на 2.01.2018г. и е със срок на изпълнение 36 месеца.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна