МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ПОДПИСА ПЪРВИ ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНА ФИРМА

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен със „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Фирмата е със седалище в Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 195 580 лв. и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“.

По проекта ще се извършат дейности за популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Предвидено е провеждане на специализирани обучения за развитието на предприемачески и управленски знания и умения и разработване на бизнес планове. По проекта ще бъдат предоставяни и консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност.

Целта на процедурата е да популяризира предприемачеството като възможна форма за устойчива и качествена заетост, както и да се подготвят безработни и заети лица, желаещи да развиват собствен бизнес. Идеята е чрез приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, да се намали бедността и да се стимулира социалното включване. Повишаването на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика също е цел на процедурата.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна