ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ЕКО ИНИЦИАТИВА ПО ЕВРОПРОЕКТ ЗА БОРБА С МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

Варна бе домакин на инициативата „Синьо кафе”- сцена на гражданското общество по въпросите на замърсяването с пластмаси, която се проведе по проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI. Той се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 и е с общ бюджет от 1 214 936 евро.

Целите на проекта са свързани с оценка на основните категории морски отпадъци в конкретни крайбрежни зони, преглед и подобряване на съществуващата национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците, проучване на добри практики и подпомагане на институциите, работещи в сферата.

Водеща организация по проекта е Институтът по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. Партньори са Институтът по Океанология към БАН, гръцката фондация “Мария Цакос”, Изследователски център в Кипър, Черноморска неправителствена мрежа, Катедра „Рибарство и морски изследвания“ в Кипър, Екологичен център за администрация и технологии в Албания, Катедра „Геология“ към гръцкия университет „Патрас“. В рамките на проекта Институтът по океанология работи с две варненски училища, организира екологични акции, демонстрации и срещи, проучва чуждия опит.

Инициативата „Синьо кафе” се провежда във всяка партньорска страна с участието на ученици и други заинтересовани страни. Целта е да се обърне внимание на фаталните последици от замърсяването на морето и крайбрежните зони и начините за справяне с проблема.

Проектът „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI е стартирал на 15.09.2017г. 

Подходът MELTEMI се основава на създаването на транснационални мрежи между Гърция, Кипър, България и Албания, където се изследват морските отпадъци в крайбрежните зони, за да могат страните да адаптират към своите нужди най-добрите световни практики.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна