ВАРНЕНСКА ФИРМА СИ КУПИ МОДЕРНА ТЕХНИКА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Варненската фирма „Примабилд“ ООД осигури техника за производството си с европейски средства. Модерното оборудване е закупено по проекта „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 1 425 000 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на фирмата чрез прилагане на нови технологични решения в производствения процес.

Дейностите включват доставка на автоматизирана система за мониторинг и адаптивно дозиране за производство на бетонови смеси, специализиран софтуер и технологично и рецептурно ноу-хау. С внедряването им ще се постигне висока степен на автоматизация, пълен контрол на целия производствен процес и намаляване на загубите на суровините за производството на бетонови смеси. Новият софтуер и ноу-хау системата ще помогнат да се дозират прецизно влаганите цимент и химичните добавки. Освен това, ще се автоматизира и контролира по дигитален път подаването на вода, което ще редуцира потреблението й.

По проекта са закупени трошачна инсталация и рециклатор. Внедряването им води до намаляване на използването на инертни материали, цимент, минерални добавки и пясък в производството на бетонови смеси, тъй като отпадъкът, генериран в производството, ще бъде употребен като суровина.

Инвестициите по проекта спомагат за разширяване на капацитета на предприятието, намаляване на количествата използвани материали и опасни химически вещества, ефективно управление на отпадъците.

Проектът „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“ е стартирал на 29.11.2018 г. и ще приключи на 29.07.2020 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна