РЕМОНТИРАТ ВАРНЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Започват ремонтните дейности в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“. Тя ще бъде реновирана по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и е на обща стойност от 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

ПГСАГ „Васил Левски“ е една от професионалните гимназии, включени в проекта. Изпълнението на заложените дейности ще доведе до цялостна външна и вътрешна реконструкция на сградния фонд и прилежащите дворни площи, подновяване на обзавеждането и оборудването. Планирани са подмяна на покрива, на част от ВиК и ел. инсталациите, външно саниране, боядисване, смяна на подови настилки и дограма. Ще бъде изграден външен асансьор. Инвестицията е в размер на 908 400 лв.

Проектът за ремонт и обзавеждане на 15-те гимназии цели да бъде обновена амортизираната база на професионалните училища в региона. По този начин Министерството на образованието и науката се стреми да насърчи запазването на традиционните за региона на Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен професионални специалности. Инвестициите в образователните институции предвиждат обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници.

Проектът е стартирал на 27.02.2017г. и ще продължи до 27.09.2020г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна