ФИРМА ЗА ДОГРАМА В БЯЛА ПОДОБРЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СИ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Фирма за изработка на дограма в Бяла ще изпълнява проект „Подобряване на производствения капацитет в „АЙ БИ ДЖИ- ПЛАСТ“ ЕООД“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. към Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“. Общият бюджет на проекта е 389 300,17 лв.

Неговата основна цел е повишаване на производителността и експортния потенциал на компанията, която е една от най-големите на територията на местната инициативна група, специализирана в изработката и монтажа на ПВЦ и алуминиева дограма.

По проекта ще бъде закупено ново технологично оборудване, което да осигури висока степен на автоматизация на процеса и да повиши точността на работа. С помощта на новата техника ще бъде минимизирано използването на ръчен труд, изработката ще бъде по-прецизна и с по-кратки срокове на изпълнение. По този начин ще бъдат повишени производственият капацитет, експортният потенциал и енергийната ефективност на предприятието. Качеството на продуктите ще бъде гарантирано и ще се подобрят условията на труд в компанията. Тя ще има възможност да обслужва повече клиенти, изпълнението на услугите ще бъде оптимизирано, ще се елиминират грешките при работа.

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ чрез повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика и устойчиво управление и развитие на местните ресурси.

Това е трети подписан договор за местната инициативна група за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна