ПРИКЛЮЧИ МАЩАБЕН ЕВРОПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ВАРНЕНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Приключи мащабният проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, по който бяха напълно обновени десет образователни институции в морската столица. Той е финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 16 172 528 лв. Бенефициент е Община Варна.

По проекта са реконструирани седем училища и три детски градини, отчете на заключителна пресконференция неговият ръководител Лилия Христова. Стойността на ремонта на СУ „Димчо Дебелянов“ е 1,929 млн. лв., а на Първо основно училище – 3,173 млн. лв. VII СУ „Найден Геров“ е обновено с 1,784 лв., а строително-монтажните работи в СОУ „П. Яворов“ са на стойност 2,909 млн. лв. Реконструкцията на ОУ „Стефан Караджа“ е за 1,224 млн. лв., а на ОУ „Никола Вапцаров“ – 2,039 млн. лв. 755 240 лв. е бюджетът за ремонт на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев“. ДГ 1 „Светулка“ е преобразена с помощта на 493 050 лв., а ремонтът на ДГ №41 „Първи юни“ е на стойност 780 500 лв. 158 000 лв. е бюджетът за обновяване на филиала на ДГ „Ян Бибиян“.

В рамките на проекта в училищата и детските градини са изпълнени интегрирани мерки за трайно подобряване на материалната база. Извършени са дейности по конструктивно укрепване, интервенции върху фасадите, ремонт и реновация на отоплителната система, подмяна на ВиК и ел. инсталации, топлоизолация и подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация на покривни конструкции. Направени са ремонтни дейности в помещенията, в които се осъществява учебната дейност, включително физкултурни салони, коридорни пространства. Обновени са санитарните възли. Дворните пространства на училищата също са благоустроени. Във всички обекти е осигурена достъпна среда чрез изграждане на рампи, инвалидни подемници или асансьори.

Реализацията на проекта е наложила преместване на около 7000 ученици, които са били разпределени в различни училища на територията на Варна по време на ремонтите. Въпреки неудобствата, те са посрещнати с разбиране от родители, учители и директори, увери Лилия Христова.

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ е стартирал на 19.12.2016г. и е с продължителност 30 месеца.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна