ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В БЕЛОСЛАВСКО УЧИЛИЩЕ, САНИРАНО ПО ЕВРОПРОЕКТ

Ден  на отворените врати на тема „Да ценим училището“ се провежда днес в санираното с европейски средства СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав. Идеята е да се осигури достъп до обновената дигитализирана сграда. Тя беше ремонтирана и снабдена с модерно оборудване по проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 1 483 453,66 лева. Бенефициент е Община Белослав.

Чрез подобряване на образователната инфраструктура на територията на Белослав проектът постига  цели, свързани с повишаване на качеството и ефективността на системите за образование и обучение и  осигуряване на достъп на всички граждани до тях.

В изпълнение на проекта СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е  изцяло санирано, обновено и оборудвано с нова техника и мебелно обзавеждане, разполага със смарт кабинет и интерактивни маси, училищно радио, пожароизвестителна система, слънчеви колектори, технологичен център за интерактивно обучение по природни науки и др.

По време на отворените врати  ще се  презентират възможностите на осъвременената образователна среда  с помощта на специално организирани 20 майсторски класа с гост лектори от различни области на обществения живот.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна