МЕДИЦИ ОТ ВАРНЕНСКАТА СПЕШНА ПОМОЩ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Общо 14 лекари, фелдшери, медицински сестри и шофьори от Центъра за спешна медицинска помощ-Варна преминаха едноседмично обучение в София, което се провежда по проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общият му бюджет е 7 млн. лв. Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Варненските медици са се включили в първото за 2020 г. обучение по проекта в началото на януари. В този период петдневни практически и теоретични курсове са преминали общо 120 души - екипи от центровете за спешна помощ в Русе, Силистра, Добрич, Търговище, Велико Търново, Монтана, Видин, Плевен, Варна и София и др.

Обученията се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. За изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, е избрана Университетска болница „Пирогов“.

От старта на обученията на 25 ноември до 20 декември 2019г. курсовете успешно са преминали 442-ма от работещите във всички центрове за спешна помощ на територията на страната. Обучени са 97 лекари, 110 медицински сестри и акушерки, 73 фелдшери и лекарски асистенти, 11 парамедици и 151 шофьори на линейки.

Крайният срок за изпълнението на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е 30 септември 2021 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна