КОМПЕНСАЦИОНЕН ФОНД ЩЕ ОБЕЗЩЕТЯВА ФЕРМЕРИТЕ ПРИ ЛОШИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ работят по създаването на Компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители, претърпели загуби вследствие на лоши климатични условия. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Осмата национална среща на земеделските производител в България, която се проведе в курорта „Златни пясъци“.

Компенсационният фонд ще функционира в рамките на Разплащателна агенция и ще бъде изграден чрез доброволните вноски на земеделските производители, държавната помощ за пропаднали площи и посредством ангажиране на средства от мярка 17 „Управление на риска“ от ПРСР 2014-2020. Вноската на земеделските производители ще бъде определена на декар, в зависимост от отглежданата култура и ще покрива вече всички видове култури. Предвижда се заявление да се подава в периода март-май.

Очакванията са фондът да бъде структуриран до края на тази година и да заработи през 2021-ва, увери министър Танева. За момента се предвижда той да покрива обезщетения на фермери, претърпели загуби заради градушка.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна