ОИЦ-ВАРНА ПОПУЛЯРИЗИРА ПРОУЧВАНЕ НА БИЗНЕС НАГЛАСИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ

Областният информационен център-Варна подпомогна разпространението на анкета сред бизнеса в България, която се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Проучването се реализира от екип на Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно със социологическа агенция „СОВА ХАРИС“.

Въпросникът цели да помогне изследванията и анализите в областта на Корпоративната социална политика и Иновациите. Чрез анкетата се проучват нагласите на фирмите за инвестиции в иновации и научно-изследователска дейност, стратегиите за повишаване на конкурентоспособността, поддържането на имиджа на предприятието, промените в организацията на работа, прилагането на концепции за Корпоративна социална отговорност и др.

Анкетата може да бъде попълнена тук:

https://znambg.net/ls2/index.php/314211?token=n%7EGxBiFmjUKrvwp&lang=bg

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна