Отлага се стажуването на гимназисти в ОИЦ - Разград

Поради обявеното извънредно положение в страната, предвидената учебна практика на възпитаници на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград през пролетта, се отлага за по-късен период.

Към настоящия момент общо осем ученички от ПГИ „Р. Шуман” са подали заявления за стажуване в ОИЦ-Разград. Шест от момичетата са от 11-ти клас, а две от 10-ти клас.

Стажът е част от учебната програма на десетокласниците и единадесетокласниците. В предвидените 60 учебни часа за това, гимназистките ще се запознаят с дейността и услугите, които предоставя мрежата от 27 ОИЦ в страната; с видовете европрограми за периода 2014-2020 г. в България и различните процедури и мерки по тях; с добри практики от успешно реализирани и изпълняващи се проекти в Лудогорието; ще разгледат ИСУН 2020 – електронната платформа за кандидатстване с проектни предложения, отчитане на проекти, справка за различни бенефициенти и др.

Стажантките ще се включат и в реална работна среда. Ще участват в организирането и провеждането на информационни събития на ОИЦ-Разград.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.