Съдържание на Урок 3 от проект "Детективи на европейски проекти"

handСТЪПКА 1 - Планиране на посещение за мониторинг

В тази стъпка ще разгледаме някои аспекти и характеристики на гражданския мониторинг, за да разберем как по-добре да организираме проучването, свързано с мониторинг.

Продължителност - 20 минути

Планиране на посещението за мониторинг (видео)

Планиране на посещението за мониторинг (презентация)

Ръководство: организиране и планиране на мониторинг

 

handСТЪПКА 2 - Въпросник MONITHON

 

В тази стъпка ще видим как да съставим доклада за мониторинг

ВАЖНО: Тъй като уеб платформата Monithon за момента е достъпна само на италиански език, просто попълнете въпросника на Monithon на български език, след което го изпратете заедно с попълнения формуляр за Доклад 3.

Продължителност - 10 минути

Въпросник Monithon