Над 50 местни фирми до момента получиха информация и съдействие от ОИЦ - Разград по процедурата за справяне с икономическите последици от COVID-19

След като Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” публикува условията за кандидадстване по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, екипът на ОИЦ-Разград получи много телефонни обаждания и електронни запитвания от заинтересовани кандидати. Увеличи се значително и броят на посетителите в офиса на ОИЦ, които се интересуват от възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 до 10 хил. лева.

Експертите на ОИЦ разясниха в детайли изискванията и особеностите при кандидатстването за финансиране по процедурата на повече от 50 представители на микро- и малки предприятия от областта.

Поради големия интерес към предоставянето на тази финансова подкрепа и многото подадени вече проекти, се очаква нейния бюджет да бъде увеличен.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 ч. на 15 юни 2020 г.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата, могат да бъдат задавани по електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, кандидатите могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата на електронна поща: support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград остава на разположение и продължава да предоставя безплатна информация и съдействие на всички заинтересовани.

За контакти:

Областен информационен център - Разград

гр. Разград, бул. България № 34

тел.: 084 55 75 77, 084 55 78 55

е-mail: oic.razgrad@eufunds.bg, oic_razgrad@abv.bg

www.eufunds.bg/bg/node/45

facebook: Областен информационен център – Разград

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.