Съдържание на Урок 4 от проект "Детективи на европейски проекти"

handСТЪПКА 1 - Създаване на разказвателната линия на Вашето проучване

В тази стъпка ще се концентрираме върху определянето на етапите на направеното проучване. Откъде сте започнали? Какви етапи сте преминали? Какви бяха резултатите?

Определете фазите, през които сте преминали, напишете кои са най-важните моменти на лепящи листчета и изградете разказвателната линия на вашето проучване.

Продължителност - 20 минути

Сюжет и перспектива (видео)

Сюжет и перспектива (презентация)

 

handСТЪПКА 2 - Представяне (Разказване на история): Формат и презентационни техники

В тези слайдове ще намерите полезни съвети за избор на формат за презентация на проучването.

Продължителност - 10 минути

Разказване: Формат и техники за представяне (презентация)

 

handСТЪПКА 3 - Обявяване и промотиране на събитие в социалните мрежи

В тази стъпка са дадени съвети за промотиране на събитие в социалните мрежи.

Продължителност - 10 минути

Промотиране на събитие в социалните мрежи (презентация)

 

handСТЪПКА 4 - Упражнение в клас: Избор на формат за представяне на проучването

Обсъдете в клас кой формат да използвате, за да представите най-добре вашето проучване!

Продължителност - 60 минути

Формат за представяне на проучването (презентация)