Младежи посетиха Областния информационен център по проект

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград бе домакин на среща, в рамките на която представи дейността и услугите, извършвани от мрежата от 27 ОИЦ за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Участниците се запознаха с безплатно предоставяните услуги от мрежата, както и с информационните ресурси на Единния информационен портал на ЕСИФ www.eufunds.bg.

Коментирани бяха и възможностите за кандидатстване с проекти по европрограмите до края на програмния период 2014-2020 година.

Информационната среща е част от дейностите по проект  „Активни младежи – силни позиции в общините Кубрат и Исперих” с бенефициент СНЦ Феникс - Разград”, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020). Целта му е активизиране на младите хора в селата Севар и Беловец от община Кубрат, и Йонково и Лудогорци от община Исперих, както и мултиплициране на модела в други малки населени места в двете общини. Проектните дейности включват още провеждане на срещи-дискусии, обучителни семинари, опознавателен тур с работни срещи в местни и регионални институции и др.

В събитието взеха участие още: директорът на Дирекция „АПОФУС” в  Областна администрация - Разград Светлин Симеонов и председателят на СНЦ Феникс - Разград” Огнян Станчев, членове на сдружението, както и стажанти в областната управа по проект „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР.

Всички присъстващи получиха от своите домакини информационни и рекламни материали на ОИЦ - Разград, оперативните програми и Службата за публикации на ЕС.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.