Близо 190 работодатели в Лудогорието са се възползвали от мярката 60/40

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от кризата с Covid-19, до края на м.юни, 189 работодатели от засегнатите сектори в област Разград са се възползвали от мярката 60/40. По този начин бизнесът е съхранил 2 365 работни места. Това показват данните на Регионалната служба по заетост - Русе.

Мярката 60/40 се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се прилага в цялата страна.

През месец юни в Лудогорието трудова заетост са започнали 527 безработни, като повече от 85% от тях са устроени в реалната икономика, а над 24 % са се завърнали на старите си работни места от преди кризата с Covid -19.

Общият брой на регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в градовете Разград, Исперих и Кубрат е 6 026. Спрямо предходния месец те са с 306 по-малко, а спрямо юни миналата година с 1 365 повече.

Нивото на безработицата за областта е 11,6 %, с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо месец май т.г.

На първичния пазар на труда през месец юни са заявени 214 работни места, като 120 от тях са в частния сектор.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.