ПО ЕВРОПРОЕКТ ВАРНЕНСКА ФИРМА ВНЕДРЯВА ИНОВАТИВНО ОБОРУДВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО СИ

Варненско предприятие ще закупи и внедри в производството си модерна техника по проекта „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова иновация“. Той ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 270 000 лв. Бенефициент е фирмата „Инхом“ ООД, която е подала проектно предложение към „МИГ Аврен – Белослав“, мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Основната цел на проекта е повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на „Инхом“ ООД чрез внедряването на екологичен и иновативен продукт в производството. С помощта на европейските средства ще бъдат доставени, монтирани и въведени в експлоатация линия за производство на стъклени композитни пръти за армировка и линия за стъклени фибри.

Чрез линията за производство на стъклени композитни пръти за армировка се смесват всички съставни елементи и става възможно производството на крайния иновативен продукт. Стъклените фибри, които влизат в неговия състав, съдържат пепел от оризови люспи и стъклени микросфери. Чрез другата производствена линия се изработват стъклените микросфери и се смесват с пепелта от оризови люспи, за да се получат стъклени фибри.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна