В Разград ще разширяват бизнес зона „Перистър” с евросредства

На изнесено заседание в Общинско предприятие „Бизнес зона „Перистъробщински съветници от две постоянни комисии в местния парламент, заедно със заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, обсъдиха състоянието и перспективите за развитие на предприятието.

Бизнес зоната е създадена през 2002 г. с европейско финансиране от над 2 млн. евро по Програма ФАР, за да подпомага бизнеса в региона. Към този момент реализираните проекти върху урегулираните поземлени имоти на територията ù са 28, инвестициите в тях са на стойност близо 19 млн. лева. Част от обектите, които функционират са складове за продукция, производствени бази, център за технически прегледи на автомобили, хотел и др.

Към момента разкритите работни места в зоната са 480, при пълна натовареност има възможност те да достигнат 650. Договорите с наематели са 45, интересът към бизнес зоната е голям, а капацитетът на зоната е ограничен и вече почти запълнен.

В тази връзка и с предстоящото приемане на Закон за индустриалните зони, които ще могат да се изграждат и поддържат с европейски средства през новия програмен период 2021-2027 г., заместник-кметът Мирослав Грънчаров представи възможностите за разширяване на бизнес зоната. За целта тя трябва да има площ от 300 дка, като към нея могат да се включат намиращите се в съседство две бивши военни поделения и общински терен от мери и пасища.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.