По проект до месец започва основният ремонт на пътя Кубрат - Русе

В изпълнение на дейностите по предстоящата рехабилитация, в края на юли 2020 г. е подписан договор за финансиране на проекта от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж”, след като е изтекъл срокът за обжалване на обществената поръчка за изпълнител. До края на август трябва да приключат всички подготвителни дейности, а от септември ще започне работата на терен.

Ремонтът на трасето ще се изпълнява на два лота, като в началото на зимния период е предвидено създаването на организация, която да реши по-голямата част от проблемите по трасето. Времето за завършване на ремонтните дейности е 10 месеца, но има възможност това да се случи и по-бързо.

Това стана ясно на работна среща с участието на проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, заместник-областния управител на Разград Евгени Драганов, заместник-областния управител на Русе Валентин Колев и представители на транспортни фирми от областите Русе, Разград, Търговище и Силистра.

Второкласният път II-23 Русе – Кубрат осигурява връзката между областите Русе, Разград и Силистра и е най-прякото трасе за жителите на Исперих и Кубрат с трите областни града.

Ремонтните дейности се извършват със спестен финансов ресурс и осигурени допълнително 40 млн. лева от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.