ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЕВНЯ

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.    

Аудиторията беше запозната с някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми, както и с проектите, реализирани от Община Девня. Местната администрация е бенефициент по 13 проекта на обща стойност 5 354 482 лв. С най-голям бюджет - 1 220 484 лв., е проектът „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Девня“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

По време на срещата присъстващите отправиха запитвания, свързани с кандидатстване и работа по проекти по европейски програми. Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова заяви, че фирмите биха могли да търсят и получават помощ и съвети от центъра, както преди да подадат проектно предложение, така и след като станат бенефициенти и започнат неговото изпълнение. Тя подчерта, че залата на ОИЦ-Варна е безплатна и би могла да се използва от бизнеса и останалите бенефициенти при работа по проекти и организиране на публичност. Участници в събитието изявиха желание за индивидуални срещи на място в ОИЦ-Варна.

В края на събитието присъстващите получиха информационни материали, които издава центърът.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна