Бенефициент на евросредства от Разград - участник в програма на глобалната мрежа Endeavor

Разградската фирма „Инокс” ООД е получател на средства по проекти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Резултатите от неин проект за подобряване на производствения капацитет са предствени в брошура и филм на ОИЦ - Разград за успешни европроекти в Лудогорието, осъществени в периода 2014-2020 г.

Предприятието постигна много добри резултати след инвестирането на европейските средства и наскоро попадна сред 12-те български фирми, включени в Програмата за растеж Dare to Scale на глобалната мрежа Endeavor, поради това че е един от лидерите на „умното машиностроене” в страната.  

В България Програмата се реализира за втора поредна година и е насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си.

 Програмата Dare to Scale ще се проведе в София и ще продължи 4 месеца - от септември до декември 2020 година. Основателите на компаниите ще имат възможност да участват в специализирани обучения в четири основни области: „Управление на организацията”, „Маркетинг”, „Продажби” и „Бизнес планиране и набиране на капитал”.

Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с участниците и ще ги подпомага със своята експертиза. Ще бъдат организирани и съпътстващи събития, на които компаниите ще имат възможност да се запознаят с основните играчи в предприемаческата екосистема.

Програмата ще приключи с Demo Dey, по време на който участниците ще представят бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери.

„Инокс” ООД е с многогодишен опит в сферата на металообработването, предлага инженерни услуги в областта на проектирането, производството, монтажа и поддръжката на нестандартни машини. Тя ще бъде представлявана от управителя и съсобственик на дружеството Радомир Рашков. Според него включването им в тази Програма е поради факта, че мрежата Endeavor вижда в тях потенциал за разрастване и заемане на лидерско място на българския пазар, както и международното им позициониране. Освен повишаване на предприемаческия си капацитет, от участието си в Програмата Рашков очаква и потенциална инвестиция за компанията.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.