УЧЕНИЦИ ОТ ВЪЛЧИ ДОЛ НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

110 деца в неравностойно положение от Вълчи дол бяха на зелено училище в продължение на 4 дни заедно със свои учители. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са участвали в различни образователни игри, състезания и надпревари на открито.

Лагерът е организиран в изпълнение на проекта „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол”. Той се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бюджетът му е общо 874 712 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол. 

Проектът е насочен към хора в неравностойно положение – деца и възрастни. Той включва ученици от пет учебни заведения, както и работа с родители, чиито деца не посещават редовно училище. Специално внимание се обръща на ученици, застрашени от отпадане от образователната система.

Освен провеждане на лятно училище, дейностите по проекта предвиждат и организиране на зимен отдих за подрастващите и включване в клубове по интереси.

Той е стартирал на 1.03.2019 г. и ще продължи до 31.12.2020 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955; e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна