Започна рехабилитацията на пътя Русе - Кубрат

С „първа копка” стартираха строително-ремонтните дейности на 46,7 км от второкласния път ІІ-23 Русе – Кубрат, който е основната пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища I-2 Русе – Варна, I-7 Силистра – Шумен и второкласния път II-49 Кубрат – Разград.

Инвестицията е за над 46 млн. лева, които се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., националния бюджет и от Агенция „Пътна инфраструктура”, която е бенефициент по проекта.

За по-бързото реализиране на проекта, трасето е разделено на два лота – 32 и 33.

В лот 32 е 21,5-километровата отсечка в област Русе. Участъкът, който ще се ремонтира там, започва от кръстовището с първокласния път I-2 Русе – Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока с. Тетово.

В лот 33 е 25,2-километровият участък, който започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при пресичането с второкласния път II-49 Кубрат – Разград.

Проектът предвижда изграждане на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък; подобрено отводняване на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите; обновяване на ограничителните системи; вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка; ремонтиране на съоръженията по трасето – надлезът над жп линията Русе - Варна при 3-ти км, с дължина 64 м, и мостът при 23-ти км, в района на село Тетово, с дължина 41 м.; подмяна на хидроизолацията на съоръженията и дилатационните фуги; полагане на нова асфалтова настилка и монтиране на нови парапети и ограничителни системи.

Времето за изпълнение на всички строително-монтажни работи е 10 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.