Болницата в Разград нае 12 безработни граждани по европроект

В рамките на проект „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Агенцията по заетостта, МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград осигури трудова заетост на 12 безработни.

В продължение на шест месеца новоназначените служители ще облагородят дворното пространство на лечебното заведение, като премахнат и разчистят стари и неизползваеми вече постройки, допринасяйки за повече простор и уют.

Заетите лица – деветима мъже и три жени ще получават минимална месечна работна заплата, като през първите три месеца на своята ангажираност техните възнаграждения ще се поемат от държавата, а през останалите три – от бюджета на здравното заведение.  

Целта на проект „Заетост за теб” е да предостави подкрепа на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID – 19.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.