ТЪРСЯТ ОЩЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ВЪВ ВАРНА

Съществува възможност да бъдат включени допълнително потребители за предоставяне на патронажна грижа във Варна с цел ограничаване разпространението на коронавируса. Дейностите се реализират по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 443 641 лв. Бенефициент е Община Варна.

По проекта се оказва подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и възрастни в риск, които са в зависимост от грижи поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, лица, поставени под карантина, самотни родители на деца до 12 г., които нямат помощ при отглеждането им. На хората от целевите групи се извършва закупуване и доставка на лекарства, храна и продукти от първа необходимост, помощ при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. От месец юни досега 709 варненци се обслужват по проекта.

Желаещите да бъдат включени в целевата група могат да търсят съдействие на телефони:

За район „Младост“ - тел. 088 63 00 740

За район „Приморски“ и Кметство Каменар - тел. 088 63 00 833

За район „Одесос“ - тел. 088 63 00 679

За район „Владислав Варненчик“, Кметства Тополи и Казашко - тел. 088 63 00 865

За район „Аспарухово“, Кметства Константиново и Звездица - тел. 088 63 00 904


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна