ДЕСЕТКИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ

Община Дългопол продължава успешно да работи по проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната цел е да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социална дистанция, за да се спре разпространението на COVID-19.

До момента от социалните услуги са се възползвали над 90 потребители. В рамките на проекта се оказва подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и възрастни в риск - които са в зависимост от грижи поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, лица, поставени под карантина във връзка с COVID 19, самотни родители с деца до 12 г., които нямат помощ при отглеждането им. На потребителите от целевите групи се извършва закупуване и доставка на лекарства, храна и продукти от първа необходимост, помощ при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Служителите на патронажната грижа приемат заявки от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни на телефони 0889367362 и 0898585552. Жителите на селата могат да се обръщат и към кметовете на населеното място и кметските наместници, които да организират предоставянето на услугата.

Изпълнението на проекта ще продължи до 31.12.2020 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна