ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ИТИ НА СЪБИТИЕ - ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ИНИЦИАТИВА НА МРЕЖАТА

Като част от Общата инициатива на мрежата от ОИЦ, Областният информационен център-Варна представи инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по време на конференцията „Популяризиране на „Син растеж“ и „Синя икономика“. В нея се включиха представители на общини, граждански организации, на научни среди и институти, на местния бизнес и други заинтересовани.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова обясни как ще бъде прилаган новият регионален подход в България през следващия програмен период 2021-2027 г. в изпълнение на ИТИ. Участниците в събитието научиха какви източници на финансиране ще се използват в изпълнение на ИТИ и как ще бъдат сформирани партньорства. Държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество, научната общност, икономически оператори и други заинтересовани страни на местно ниво ще могат да си партнират за изпълнение на ИТИ, посочи д-р Николова. Тя подробно разясни какви ще са ключовите изисквания към концепциите за интегрирани териториални инвестиции и стъпките при тяхното изпълнение.

В края на презентацията си управителят на ОИЦ-Варна даде примерни модели на концепции за ИТИ и в дискусия с присъстващите очерта идеи за такива, които биха могли да се реализират в бъдеще. Ефективното използване на потенциала на всяка територия и сътрудничеството между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни, са във фокуса на интегрирания териториален подход, подчерта д-р Виктория Николова.

Тя представи пред аудиторията и дейността и услугите, които предоставя ОИЦ-Варна, и заяви готовността на центъра да оказва подкрепа при сформиране на партньорства и разработване на ИТИ през следващия програмен период 2021-2027 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна