По европроект разградски ученици придобиха нови знания в Италия

В края на октомври и началото на ноември 2020 г. ученици и преподаватели от разградската Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” повишиха своята квалификация по проект „С моята професия откривам Европа”, финансиран от програма „Еразъм+”. Учебната практика се проведе в италианския град Торино. Целта бе учениците да вземат пряко участие в производствения процес в различни фирми от химическата и леката промишленост, и във фармацевтични предприятия.

Партньор в изпълнение на проектните дейности бе фирма „HumaCapiAct”, специализирана в областта на иновациите и професионалното образование и обучение. При спазване на всички противоепидемични мерки разградските младежи успяха да опознаят различни работни места и да се включат активно в производствения процес, както и да упражнят комуникативните си способности в  реална работна среда.

Попадането на град Торино в червената зона според опасността от коронавирус, обявеният локдаун и затягането на противоепидемичните мерки, наложи преустановяване на учебната практика в Италия, а проектните дейности продължиха да се изпълняват виртуално.

Учениците, вече в България, получаваха по имейл материали от фирмата-партньор в Италия – презентации, линкове съм страници на договорените фирми с цел виртуална разходка и запознаване  с тяхната дейност, организация на работа и продуктите, с които излизат на пазара.

Като обратна връзка се изготвиха проекти, решаваха се тестови задачи, за да се провери степента на усвояване на възложения материал. По този начин се поддържаше постоянна връзка във виртуалното пространство.

В последния ден се състоя онлайн среща за всички участници, на която те споделиха своите впечатления от проведената мобилност. Виртуално им бяха връчени сертификати за участие, които по-късно получиха по електронната поща.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.