ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ ОБЯВЯВАТ КЛАСИРАНИТЕ В МЛАДЕЖКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СТАРТЪПИ

До края на февруари тази година трябва да станат ясни класираните участници в Националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес в България. То се провежда в рамките на проекта “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”. Проектът на обща стойност 1 774 561, 34 евро  се финансира от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Партньори са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия.

Като водеща организация по проекта, през септември 2020 г. Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) обяви началото на конкурса. Всяка от партньорските организации провежда състезанието на национално ниво и победителите от него се съревновават помежду си на международно в Будапеща (Унгария) през март 2021 г. Заинтересованите младежи трябваше да попълнят и изпратят Бизнес план до края на декември 2020 г. В основата на стартъп състезанието е заложено наличието на силно новаторска идея, разписана в бизнес плана. Поставените цели трябва да бъдат постижими, реалистични и да водят бъдещото стартиращо предприятие до балансиран и последователен растеж. Бизнес плановете ще бъдат подробно прегледани и селектирани от екипа на Асоциацията. Измежду всички участници ще се подберат най-добрите идеи, които ще получат едномесечна менторска подкрепа от АБЧО с цел да се доразвие бизнес план. Предвижда се до края на февруари да бъдат обявени националните победители.

Класираните на първите три места в националната надпревара ще получат: 500 лв. за първо място, 300 лв. за второ и 200 лв. за трето. Организаторите са предвидили и други награди като участие в менторска програма, обучителни посещения и бизнес пътувания с включени самолетни билети и настаняване.

Проектът „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“ е стартирал на  1.10.2018 г. и ще приключи на 30.09.2021 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна