ПО ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗИРАТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА АВРЕН И БЕЛОСЛАВ

Фирма от Варненска област ще дигитализира културно-историческо наследство, изпълнявайки проекта „Повишаване на конкурентоспособността и създаване на местен бизнес на територията на МИГ „Аврен-Белослав“, чрез предприемачество в областта на културните и творчески индустрии“. Общият му бюджет е 386 799, 94 лв. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез МИГ „Аврен-Белослав“. Бенефициент е „Дигитален Архив“ ООД със седалище в авренското село Приселци.

В рамките на проекта е предвидено закупуването на техника за осъществяване на процеса по дигитализация и предоставяне на услугата на институциите, отговорни за съхраняване и опазване на културното и историческо наследство. Предприятието ще предлага и визуализация на електронни копия на широкомащабни носители, използвани в сценичното изкуство - декори, изложби и др. Чрез внедряване на новите технологии ще бъде съхранявана информация за исторически и културни артефакти, съдържаща се в книги. Чрез иновативен подход ще бъде осигуряван достъп на гражданите до тях. По проекта е създадена електронната страница https://www.digital-arch.com/. Предвидено е разкриването на едно работно място.

Услугата „Дигитален архив“ е съвременен начин за съхраняване за дълго време и в удобна форма на архив от документи и книжнина. Технологията, която се използва, е с минимален разход на материални, човешки ресурси, пространство и време.

Реализацията на проекта ще спомогне за промотирането на забележителностите, културното и историческо наследство на територията на общините Аврен и Белослав, което би стимулирало и развитието на туризма.

Очаква се изпълнението на проекта да приключи до края на 2021 година.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна