ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн събитие за стартиране на програмата „Хоризонт Европа“ в България. Презентациите и дискусиите бяха фокусирани върху цялостната структура на програмата и ключовите новости в сравнение с „Хоризонт 2020“ - мисиите, Европейските партньорства, Европейския съвет за иновации и други.

България трябва да навакса с участието си по „Хоризонт Европа“, тъй като до момента по програма „Хоризонт 2020“ у нас са инвестирани едва 143 млн. евро, подчерта министърът на образованието Красимир Вълчев. По този показател страната ни се нарежда на 23-то място сред страните-членки на ЕС. Основен приоритет ще бъде участието на България в петте мисии на новата програма, както и насърчаване на включването на малки и средни предприятия, заяви той.

Анализ показва необходимостта от подобряване на взаимовръзката между частния, публичния сектор и научната сфера. Системата на научно-развойна дейност в страната е разпокъсана, затова трябва да бъдат положени усилия за реформирането й, изтъкна Мартин Дановски - председател на Държавната агенция за изследвания и иновации. Според него публичните инвестиции в сферата на иновациите трябва да бъдат увеличени с 3% до 2030 г., а иновативното предприемачество да бъде насърчавано активно. Държавната агенция има ангажимента да структурира процеса и политиките в тази посока, добави Дановски. Част от реформата включва приемането на нов Закон за научните изследвания и иновациите, подобряване и стимулиране участието на заинтересованите страни в създаване и внедряване на иновации, повишаване капацитета на научно-изследователските организации и висшите училища, интеграция с бизнеса, постигане на ефективност на научните изследвания, промяна в процеса по трансфер на технологии в страната. По отношение на програма „Хоризонт Европа“ агенцията ще работи за подпомагане и разгръщане на потенциала в няколко посоки: популяризиране на възможностите за участие на по-широк кръг от организации, развиване на Националната мрежа от контактни лица, повишаване капацитета на ниво организация за участие в програмата, създаване на мрежа от изследователски университети. Инструмент, с който изследователската общност ще може да развива потенциала си, е Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г., която ще функционира в рамките на Държавната агенция, подчерта Мартин Дановски.

По време на онлайн срещата беше представен и новият Европейски съвет за иновации - най-амбициозната иновационна инициатива, предприета от Европа, с бюджет от 10.1 милиарда евро за периода 2021-2027 г. Основната й мисия е да идентифицира, да развива и да определя мащаба на високорисковите иновации с фокус върху високи технологии и създаване на пазари, посочиха от Европейския съвет за иновации в Изпълнителната агенция за МСП към ЕК. По програма „Хоризонт 2020“ са финансирани 132 български проектни предложения със 155 участници от общо 6 882 постъпили заявления. 17 от организациите са се включили като координатори, 138- като партньори по проектите. 9 от всички 549 финансирани са участвали като партньори в консорциум. Степента на успех на финансираните проекти е 6,82 %, при среден процент от 7,98 на сто. България е привлякла инвестиции в размер на 2,8 млн. евро от общо 1,5 милиарда (0,18%). 15 български стартъпи и малки и средни предприятия са спечелили финансиране на стойност 3,8 млн. евро.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна