ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РАЙОН „МЛАДОСТ“

Започна изпълнението на проекта за ново улично осветление във варненския район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. Общата му стойност е 1,3 млн. лв. Финансирането е осигурено от програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

По проекта ще бъде изградено ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. Предвижда се подмяна на 1105 амортизирани осветителни тела с нови светодиодни LED лампи с високо качество и повишен светлинен добив. Това ще намали разходите за електроенергия със 109 981, 64 лв. годишно, а въглеродните емисии ще намалеят със 714,02 tCO2. Ще бъде внедрена модерна система за управление на уличното осветление, предстои изграждане и на автономна фотоволтаична система.

В резултат на изпълнението на проекта и модернизацията ще се подобри качеството на живот на 18 794 души.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна