ОИЦ-ВАРНА СЕ СРЕЩНА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Областният информационен център-Варна проведе среща с бенефициенти от Община Белослав, която сложи край на обиколката в общините от региона. По време на разговорите бяха обсъдени напредъкът, както и трудностите, с които те са се сблъскали при реализирането на проекти с европейско финансиране. Присъстващите споделиха идеите са за надграждане на бизнеса и отправиха въпроси как това може да бъде постигнато с помощта на европейско финансиране.

Експерти от ОИЦ-Варна разясниха какви са очакванията към настоящия програмен период 2021-2027 г. Бяха обсъдени работните варианти на новите програми, подходът за интегрирано териториално развитие и инструментът Интегрирани териториални инвестиции. Интерес сред присъстващите предизвика Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021 – 2027 г., както и възможностите за подпомагане на бизнеса с помощта на Стратегиите по ВОМР на местните инициативни групи. Участниците в срещата бяха запознати с дейността на ОИЦ-Варна и получиха авторски материали, които издава.

Тазгодишната обиколка на центъра в общините от областта протече в по-различен формат. Вместо традиционните информационни събития, се проведоха срещи с реални бенефициенти.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна