ОИЦ-ВАРНА УВАЖИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Областният информационен център-Варна получи официална покана и се включи в откриването на пилотен център за безплатна правна помощ в морската столица, създаден по проект с финансовата подкрепа на НФМ 2014-2021 г. На събитието присъстваха служебният зам.-министър на правосъдието Иван Демерджиев, председатели на варненски съдилища, представители на институции и неправителствени организации, юристи от Адвокатска колегия-Варна, журналисти и др.

Основната цел е да се разгърне системата за юридическа помощ към повече граждани в неравностойно положение, като основният фокус е върху жертви на домашно насилие, деца в риск и представители на ромската общност, включително живеещи в отдалечени и изолирани селски райони. Екипите от юристи и ромски медиатори провеждат срещи както в помещения на центровете на адвокатските колегии, така и на място в ромските квартали и отдалечените населени места. Те тясно си сътрудничат с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР. Във Варненска област ще бъдат обиколени всички общини и ще се провеждат срещи с желаещите да получат юридически съвет, които отговарят на условията.

Освен повишаване качеството на правната помощ и осигуряване на достъп до нея на лица от уязвими групи, цел на проекта е да бъдат обучени 300 адвокати от цялата страна, които да повишат компетенциите си по темите превенция на дискриминацията, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, домашно насилие и насилие по полов признак.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна