ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА МОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ

Областният информационен център-Варна се включи в събитие за представяне на проекта „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС – с акроним ИнБулМарС 2“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият му бюджет е 3 017 090, 61 лв. Бенефициент е Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

По проекта ИнБулМарС 2 ще бъде изградена национална инфраструктура и ще бъде доставен, инсталиран и персонализиран графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение. Реализацията на проекта ще създаде необходимите условия за извършване на трансграничен и транссекторен обмен на информация в рамките на България и на територията на Европейския съюз, базиран на модела за данни на CISE. По този начин българските институции като ВМС, ГДГП-МВР и Агенция „Митници“, чиито системи не могат директно да се свържат към CISE, ще имат 24-часов достъп и ще могат да споделят информация с европейските си партньори. Те ще координират дейността си и своевременно ще реагират на възникнали ситуации в българската акватория. Общата информационна среда ще помогне да се елиминират места, които не са обхванати от наблюдение. Така ще бъде минимизиран рискът от нерегламентирани действия в наши води. Външният модул на системата ще позволява получаване на информация за местоположение, визуализация върху карта и в табличен вид, както и непрекъснат контрол на потока от информация.

Проектът ИнБулМарС 2 е стартирал на 4.08.2020 г. и ще продължи до 4.02.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна