ПО ПРОЕКТ ФИРМА В БЯЛА ОСИГУРЯВА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ

Фирма със седалище в Бяла ще наеме безработни лица по проект. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 1 „Ново работно място“. Общата стойност на инвестицията е 49 965, 62 лв. Бенефициент е „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД.

Целта е да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места на територията на общините Долни Чифлик и Бяла за хора без реализация на пазара на труда. По проекта фирмата ще извърши подбор и ще наеме безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца. Предвидено е закупуване и доставка на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, необходими за създаването на новите работни места.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна