ПО ПРОЕКТ ФИРМА ЩЕ ДИГИТАЛИЗИРА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА

Фирма ще популяризира и дигитализира културно-историческо наследство по проекта „Моята Бяла“ - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Той се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общата стойност на инвестицията е 378 126, 19 лева. Бенефициент е „Микс Медия Прадакшънс“ ООД със седалище в Община Бяла.

Общата цел на проекта е разработване на иновативно за българския пазар информационно-образователно и развлекателно решение в тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС. Услугата ще обхваща дигитализирано представяне на културно-историческото наследство в общините Долни Чифлик и Бяла, като достъпът до забележителностите ще се осъществява чрез QR кодове. По проекта ще бъде създаден и уеб-сериал, посветен на региона, допълнително популяризиращ местните обекти, екологични работни практики и събития, свързани с опазването на околната среда, спорта и здравословния начин на живот.

Продължителността на проекта е 15 месеца.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна