ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Областният информационен център-Варна се включи в работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“. Домакин на събитието бе Икономическият университет в морската столица. Участие в срещата взеха преподаватели, учени, представители на бизнеса и научни организации.

Акцент на семинара бе съществената роля на „Хоризонт Европа“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021 – 2027 г., лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта, информационните и комуникационни технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород.

Форумът бе открит от д-р Х. Као – ръководител на отдел „Стратегии и политики“ в Huawei за ЕС със седалище в Брюксел, който коментира ролята на пандемията в ускоряването на дигиталната трансформация. Той посочи, че иновациите са важни не само за настоящето, но и за бъдещето и даде примери за това как технологиите са двигател на индустриалната революция.

От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси с директно финансиране от Брюксел. Очаква се да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро, 10 млрд. от които ще осигури „Хоризонт Европа“, а останалата част – бизнесът, заяви гост-лекторът на събитието доц. д-р Евгени Евгениев – първи секретар, сектор „Наука“ в Постоянно представителство на Република България към ЕС, Брюксел.

Европейските съвместни предприятия приемат своя програма за научни изследвания и предоставят финансиране чрез отворени конкурси. Техни членове са ЕС, представляван от Европейската комисия, и водещите индустриални асоциации, както и други партньори. Целта е укрепване на научния и технологичен капацитет на ЕС, разработване и ускоряване на внедряването на иновативни решения за справяне с редица проблеми и предизвикателства и др.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна