С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ИЗГРАЖДАТ ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЯЛА

Паметник на националния герой Васил Левски ще бъде издигнат на централния площад в град Бяла. Изграждането на монолитната конструкция е част от дейностите по проекта „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общата стойност на инвестицията е 138 285, 79 лева. Бенефициент е Община Бяла.

Освен изграждане на бюст-паметник на великия българин, по проекта е предвидено облагородяване на зоната около него, както и монтиране на система за изкуствено осветяване на монумента. Ще бъде изградена и метална пластика (арка) на главния път при северния вход на Бяла, а районът ще бъде озеленен. На всяко кръстовище в града ще бъдат монтирани информационни табели с имената на улиците и по-важните туристически места за посещение. Целта е да се улеснят гражданите и гостите на общината по време на придвижването им до определени адреси, културно-исторически обекти и забележителности.

След приключване на процедурите по Закона за обществени поръчки е подписан договор с фирма „ННБ“ ЕООД за изграждане на паметника и металната пластика. Предстои подписване на договор и за изработка и монтаж на информационните табели.

Проектът е стартирал на 18.05.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна